דוגמא

לךחלחת

חנחיי

חנלחיעל

תצךלייח

צמלחצמלמחלימחמנצנצמנמננ

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.